LE ODI: AMURI

fichi_dindia_etna_dop_012604

Le Odi

 

Mi chiedo spesso se è vero che un tempo si riusciva ad essere più distesi. E più sereni. C’era come un punto di ancoraggio che ci infondeva una certa sicurezza interiore. Anni fa eravamo più attenti a cogliere le voci e i volti della natura. Pare che ci danzassero attorno. Trasformando i nostri sentimenti in soavi sguardi di contemplazione. Ed anche in slanci di amore. Vorrei tanto che questi versi, scritti in una notte d’estate dei miei anni “giovanili”, ci riportassero a rivivere un sogno lontano:

 

fichi_dindia_etna_dop_012604

 

Amuri, amuri, amuri, amuri, amuri è comu a terra mia arsa di focu: ccu suli ch’accarìzza e poi t’avvampa e l’ùnni ca ti vòlunu abbrazzàri

e u celu azzurru, lìmpidu, sirénu e i pàmmini d’alìu gemmi ‘ntricciàti e i préuli su chini di pinnénti e sciàuru di mustu e gessumìni.

Ccu rìsu da ciràsa e i gìgghia rosa e pàssiri e carùsi ca furrìunu e gghìocunu satànnu senza posa e u cantu da cicala sfizziùsa

cchi stìddi ca cci abbàllunu cuntenti e na lampara ‘nta la notti scura. Cca luna ch’argintìa ‘mpezzu di mari e u chiàmu di ‘ncanùzzu abbannunàtu

e a iaddinédda ca si caccarìa e i perli di li zàiri ciurùti e ddi biddìzzi caliàti o suli di fìmmini ‘mpastàti comu u pani

Ca su sagnìgni e forti comu u vinu ccu l’occhi vivi: comu a donna mia!